Instytucja: 

SŁUPNO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Słupno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SŁUPNO

  <html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head><body><p>Dzie&#324; dobry,<br>Przesy&#322;am odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej w spos&#243;b &#380;&#261;dany we wniosku tj. przes&#322;anie powy&#380;szych informacji w formie elektronicznej na adres: <br><a href="mailto:{{ email }}" class="mailto-link">{{ email }}</a>.pl<br>Do wniosku za&#322;&#261;czam zgodnie z &#380;&#261;daniem wnioskodawcy pi&#281;&#263; ostatnich numer&#243;w gazety G&#322;os S&#322;upna.<br><br>Z wyrazami szacunku,<br><br>Emilia Adamkowska<br><br><br>Biuro Rady i Informacji Publicznej<br><br>Urz&#281;du Gminy w S&#322;upnie<br><br>ul. Miszewska 8a, 09-472 S&#322;upno<br><br>tel. 24 2679588</p><p><br></p><p>Patrycja Parys<br></p><div class="io-ox-signature"><p>Sekretariat <br>Urz&#261;d Gminy w S&#322;upnie<br>ul. Miszewska 8a<br>09-472 S&#322;upno<br>tel. 24 267-95-60<br></p></div></body></html>

  Załączniki

  • BRI.1431.28.2018.pdf
  • glos_21_2018.pdf
  • glos_22_2018.pdf
  • glos_23_2018.pdf
  • glos_24_2018.pdf
  • glos_25_2018.pdf