Instytucja: 

SZCZAWIN KOŚCIELNY

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczna przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Twoja wiadomosc

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczna
  Wyslano: 18.07.2018 11:35

  odczytano w dniu 18.07.2018 12:08.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Gmina Szczawin Kościelny przesyła poniżej odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
  W urzędzie gminy ani w żadnym z jego wydziałów, w jednostce
  organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
  prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie prowadzone są media.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  Nie dotyczy

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  Nie dotyczy

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie
  Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  pdf.
  Nie dotyczy

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Gmina na innego typu promocję wydała w roku:
  1) 2015 kwotę 848,70 zł,
  2) 2016 kwotę 5.484.,50 zł,
  3) 2017 kwotę 2.808.80 zł
  4) 2018 do dnia udzielenia informacji kwotę 1.890 zł.
  Małgorzata Salamandra
  Skarbnik Gminy
  tel. 24 235 13 72 wew. 28