Instytucja: 

WOŁOMIN

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o informacje publiczną przez WOŁOMIN

  Twoja wiadomość

  Do: Urząd Miejski w Wołominie
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18 lipca 2018 11:35:57 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

  została przeczytana: 18 lipca 2018 12:48:05 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

 • wniosek 65 przez WOŁOMIN

  Prosz? o potwierdzenie otrzymania pisma.

  pozdrawiam,

  Olga Ludwiniak
  Naczelnik
  Wydzia?u Organizacji Urz?du
  Urz?d Miejski w Wo?ominie
  22 763 30 32

  Załączniki

  • 65_watchdog.pdf
 • Dotyczy wniosku o informacje publiczną - prośba o doprecyzowanie przez WOŁOMIN

  Dzień dobry,

  w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jakie Państwo złożyli do Urzędu Miasta w Wołominie chciałabym poprosić o pewne doprecyzowanie:

  1. Czy przez jednostki organizacyjne gminy rozumieją również Państwo szkoły?

  2. Czy prosząc o dane z 2015 roku mają Państwo na myśli cały rok czy tylko dane za okres nowej kadencji?

  Bedę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

  Anna Jurkowiecka
  Wydział Marketingu i Mediów
  Urząd Miejski w Wołominie
  ul. Ogrodowa 4
  05-200 Wołomin
  tel. 22 763 30 05