Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media oraz nie jest prowadzone czasopismo. Gmina na ogłoszenia oraz promocję gminy wydała:

  w 2015 roku – 18.603,17

  w 2016 roku – 5.191,19

  w 2017 roku – 18.537,07

  w 2018 roku – 5.882,37

  Z poważaniem

  Jadwiga Mikołajczyk

  Sekretarz Gminy