Instytucja: 

ZBUCZYN

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedz na wniosek przez ZBUCZYN

  Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Urząd Gminy Zbuczyn

  Załączniki

  • Sieć_obywatelska_udostępnienie_informacji_publicznej.docx
  • Zbuczyn_Dzisiaj_2018_08_2.pdf
 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN

  Zbuczyn 11 sierpnia 2018 roku

  OA.1431.9.2018

  Pan Szymon Osowski

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć

  Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

  1. Gmina Zbuczyn jest wydawcą tytułu prasowego "Zbuczyn Dzisiaj -
  Informator Samorządu Gminy Zbuczyn".

  Informator wydawany jest dwa razy w roku; Jest on zarejestrowany,
  rejestracja nastąpiła Postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach

  I Wydział Cywilny z dnia 5 kwietnia 2018 roku sygn. akt I Ns Rej Pr 44/18.
  (Wcześniej w Gminie Zbuczyn wydawany był kwartalnik).

  2. Ponadto Gmina Zbuczyn ma zawartą umowę z Markiem Przewoźnym (White
  Studio Przewoźny) na realizację reportaży video o tematyce

  związanej z Gminą Zbuczyn i zamieszczanie/udostępnianie ich w serwisie you
  tube oraz na oficjalnej stronie ZBN Channel w serwisie facebook;

  3. zbuczyn.pl w zakładce ZBN Channel
  <https://www.youtube.com/channel/UCTP6hYA2nfJAVnEjCxcEjPA>
  https://www.youtube.com/channel/UCTP6hYA2nfJAVnEjCxcEjPA

  4. Pierwszy numer Informatora przekazuję w formacie pdf w załączeniu.

  5. Wydatki Gminy na ogłoszenia, itp. :

  WYDATKI 2015 - 29.302,53 zł

  WYDATKI 2016 - 35.784,70 zł

  WYDATKI 2017 - 49.756,10 zł

  WYDATKI 2018 - 51.207,65 zł

  Z poważaniem

  Joanna Skolimowska-Szpura

  Sekretarz Gminy Zbuczyn

  Joanna Skolimowska - Szpura

  Sekretarz Gminy Zbuczyn

  --------------------------------

  Urząd Gminy Zbuczyn

  ul. Jana Pawła II 1

  08-106 Zbuczyn

  tel. 25-641 63 90 wew.16

 • FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN

  Joanna Skolimowska - Szpura

  Sekretarz Gminy Zbuczyn

  --------------------------------

  Urząd Gminy Zbuczyn

  ul. Jana Pawła II 1

  08-106 Zbuczyn

  tel. 25-641 63 90 wew.16

 • FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN

  Joanna Skolimowska - Szpura

  Sekretarz Gminy Zbuczyn

  --------------------------------

  Urząd Gminy Zbuczyn

  ul. Jana Pawła II 1

  08-106 Zbuczyn

  tel. 25-641 63 90 wew.16

 • Fwd: FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZBUCZYN

  ---
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.informacjapubliczna.org.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: FW: odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  Data: 2018-08-21 11:02
  Od: "Joanna Skolimowska - Szpura" <{{ email }}>
  Do: <{{ email }}>

  Załączniki

  • Zbuczyn_Dzisiaj_2018_08_2.pdf