Instytucja: 

ŻABIA WOLA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18.07.2018 r. przez ŻABIA WOLA

  <!DOCTYPE html>
  <html><head>
  <meta charset="UTF-8">
  </head><body><p style="" class="default-style">Dzień dobry,<br>W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Żabia Wola od grudnia 2006 r. wydaje kwartalnik NASZA GMINA Biuletyn Urzędu w Żabiej Woli. Przedmiotowy biuletyn został zarejestrowany i wpisany do rejestru dziennik&#243;w i czasopism w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wszystkie numery kwartalnika dostępne są w wersji pdf na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www. zabiawola.pl (<a href="http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik">http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik</a>).<br>Łączna suma wydatk&#243;w poniesionych przez Gminę Żabia Wola na promocję gminy wynosiła w 2015 r. -46 931,69 zł, 2016 r.- 55 129,59 zł, 2017 r. &#8211; 69 269,04 zł, 2018 r.*- 27 903,36 zł.<br>Wydatki z budżetu Gminy na ogłoszenia prasowe (w tym ogłoszenia związane z procedurami planistycznymi) wyniosły 2015 r. -10 242,44 zł, 2016 r.- 11 782,17 zł, 2017 r. &#8211; 15 559,50 zł, 2018 r.*- 9 277,45 zł. <br><br><span style="font-size: 8pt;">*dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 24 lipca 2018 r.</span><br><br>Z poważaniem<br>Inspektor<br>Krystyna Janiszewska<br>Urząd Gminy Żabia Wola<br>ul. Gł&#243;wna 3, 96-321 Żabia Wola<br>tel: 46 857 81 81 wew. 33<br>fax: 46 857 81 81 wew. 12</p></body></html>