Instytucja: 

BRAŃSK

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSK

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:27.

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSK

  Załączniki

  • image001_WKWa9BE.jpg
  • Biuletyn_lato_2017.pdf
  • Biuletyn_lato_2018.pdf
 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSK

  Urząd Miasta Brańsk

  17-120 Brańsk

  Ul. Rynek 8

  Os. 1431.13.2018

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną uprzejmie informujemy, że w jednostkach Miasta Brańsk nie prowadzi się mediów, wskazanych we wniosku. Natomiast Urząd Miasta Brańsk 1-2 razy w ciągu roku wydaje biuletyn informacyjny, który nie jest prasą w rozumieniu prawa prasowego (ze zmiennym tytułem, bez numeracji ciągłej itd.), dlatego nie jest zarejestrowany w sądzie. Jak rozumiemy, publikacje tego typu nie wchodzą też w zakres zapytania (biuletyn nie jest dziennikiem, ani czasopismem). Pomimo tego załączamy skany ostatnich numerów, by zorientować wnioskodawcę w profilu tych biuletynów. Na dzień dzisiejszy biuletyny te nie są udostępniane w Internecie. Miasto Brańsk we wskazanych latach nie finansowało artykułów sponsorowanych, materiałów dedykowanych lub innej tego typu promocji w prasie.

  Natomiast zamieszczane były ogłoszenia prasowe wymagane prawem, dotyczące np. zbywania mienia komunalnego, opracowania planu zagospodarowania przestrzennego itd. Koszty związane z tymi ogłoszeniami w poszczególnych latach to:

  2015 r. – 3025, 33 zł

  2016 r. – 189,42 zł

  2017 r. – 840 ,84 zł

  2018 r. (do 19 VII) 568,26 zł.

  Z up. Burmistrza

  Zbigniew Romaniuk

  sekretarz miasta

  Załączniki

  • image001_VqZgrID.jpg
  • Biuletyn_lato_2017_7c1sbBy.pdf
  • Biuletyn_lato_2018_9RmTFTB.pdf