Instytucja: 

GONIĄDZ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8482@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GONIĄDZ

  Twoja wiadomość

  Do: kancelaria.um@goniadz.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 22.04.2019 12:03

  odczytano w dniu 23.04.2019 07:45.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GONIĄDZ

  Z poważaniem,

  Żylińska Ewa

  Inspektor ds. obsługi Rady i BIP
  Urząd Miejski w Goniądzu
  Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
  * Telefon +48 85 738 00 43 wew. 14
  * E-mail: ewa.zylinska@goniadz.pl
  * Faks: +48 85 738 03 07 wew. 26
  * BIP: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl>
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
  * CU: <https://cu.wrotapodlasia.pl>
  https://cu.wrotapodlasia.pl
  ___________________________________________________
  Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11
  Listopada 38, 19-110 Goniądz.
  Dane przetwarzane są na mocy obowiązującego prawa oraz na podstawie
  wyrażenia zgody na przetwarzania swoich danych osobowych.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania,
  uzupełnienia (aktualizowania) danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
  danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  usunięcia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody dotyczącej przetwarzania
  danych. Uzupełnienie, uaktualnienie i sprostowanie danych jest możliwe w
  przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
  Usunięcie danych jest możliwe w przypadku, gdy są zbędne do realizacji celu,
  dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
  Więcej na: <http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html>
  http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/rodo.html

  Załączniki