Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. mediów przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie w załączeniu odpowiedź na wniosek o
  udzielenie informacji publicznej dotyczący mediów.

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
  barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
  .wysokiemazowieckie.pl

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o inf. publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Pozostałe nr gazety wydawanej przez miasto

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
  barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
  .wysokiemazowieckie.pl

  Załączniki

 • FW: odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. mediów przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Wysyłam, jeszcze raz, ponieważ nie mam pewności, że informacja dotarła.

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> .wysokiemazowieckie.pl
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>

  Załączniki

 • FW: odpowiedź na wniosek o inf. publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Jeszcze raz przesyłam informację

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> .wysokiemazowieckie.pl
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>

  Załączniki

 • odpowiedx na wniosek o inf,. publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
  barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
  .wysokiemazowieckie.pl

  Załączniki

 • cz.II odpowedzi na wniosek przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie II część

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
  barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
  .wysokiemazowieckie.pl

  Załączniki

 • cz..III odpowiedzi na wniosek przez WYSOKIE MAZOWIECKIE

  Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie cz. III

  Z poważaniem

  Barbara Szeląg

  e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
  barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
  tel: +48 862752592 w. 18
  fax: +48 862752592 w. 32

  part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
  ul. Ludowa 15
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  <http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
  .wysokiemazowieckie.pl

  Załączniki