Instytucja: 

WYSZKI

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSZKI

  W odpowiedzi na niniejszy wniosek informuję:
  Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne jako zadanie zlecone wydaje
  kwartalnik samorządowy pn. "Wieści Gminne",
  finansowany z dotacji podmiotowej placówki.
  W każdym numerze znajduje się wkładka (lub jako część numeru) "Gazetka
  Młodych", redagowana przez Młodzieżową Radę Gminy.
  Przez Bibliotekę Narodową został nadany nr ISSN 2353-0650.
  Biuletyn jest dostępny mieszkańcom nieodpłatnie.
  W przypadku zbyt małej ilości informacji na wydanie kolejnej "gazetki", jest
  on numerem łączonym za okres półroczny.
  Na stronie internetowej placówki znajdują się zarchiwizowane numery w
  formacie PDF,
  link do powyższych:
  http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content
  <http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3
  1:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87>
  &view=article&id=31:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87

  W załączniku kolejne numery od roku 2015.

  Pozdrawiam

  Tadeusz Wielanowski

  Sekretarz Gminy Wyszki

  Załączniki

  • wg_63_15.pdf
  • wg_64_15.pdf
  • wg_65_16.pdf
  • wg_66_16.pdf
  • wg_67_16.pdf
  • wg_68_1_17.pdf
  • wg_69_2_17.pdf
  • wg_70_3_4_17.pdf
  • wg_71_1_18.pdf