Instytucja: 

BARANÓW (woj. wielkopolskie)

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BARANÓW (woj. wielkopolskie)

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:39

  odczytano w dniu 2018-07-18 12:13.

 • FW: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej- Gmina Baranów przez BARANÓW (woj. wielkopolskie)

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 18.07.2018r. (wniosek o informację publiczną)
  przesyłam pismo przewodnie wraz z załącznikami:

  Pozdrawiam:
  Joanna Semba

  Podinspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami
  pozarządowymi

  Referat Rozwioju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji

  Urząd Gminy w Baranowie

  ul. Rynek 21
  63-604 Baranów

  woj. wielkopolskie

  powiat kępniński

  tel. (0-62) 78 10 430
  e-mail: {{ email }}

  http:// <http://www.baranow.pl/> www.baranow.pl

  Logo pod1

  Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
  UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie
  kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
  przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
  korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe określone
  w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta Gminy Baranów z
  siedzibą w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów,
  zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz
  archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić
  będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
  zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z
  Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a
  ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty
  elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta
  sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich
  sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych
  osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do
  danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom
  uprawnionym na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
  udzielonej zgody. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: 62 78
  10 400 lub {{ email }}. Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
  organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  Załączniki

  • image003_ZmqLDAi.jpg
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_2-2018.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_13.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_14.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_15.pdf
  • Kronikarz_Ziemi_Baranowskiej_nr_16.pdf
  • Odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej.pdf