Instytucja: 

CHODZIEŻ

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

10

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf. W
  związku z rozmiarem załącznika poszczególne 5 numerów pozwalam sobie
  przesłać  oddzielnymi wiadomościami .

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • POIN_1431_54_2018.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • Nr_32018_Nasza_Chodziez_-_pdf_biblioteka.pdf
  • POIN_1431_54_2018_zOROKVj.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • Nr_42018_Nasza_Chodziez_-_pdf_biblioteka.pdf
  • POIN_1431_54_2018_J8rgXuN.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  E-mail. {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • Nr_52018_Nasza_Chodziez_-_pdf_biblioteka.pdf
  • POIN_1431_54_2018_Ub7SvXn.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  E-mail. {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • Nr_52018_Nasza_Chodziez_-_pdf_biblioteka_Oo3ZOAm.pdf
  • POIN_1431_54_2018_l4nF3gx.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  E-mail. {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • POIN_1431_54_2018_FjVDj74.pdf
  • Nr_62018_Nasza_Chodziez_-_pdf_biblioteka.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

  Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  E-mail. {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • POIN_1431_54_2018_7YT69yT.pdf
  • Nr_72018_Nasza_Chodziez_-_pdf_biblioteka.pdf
 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Proszę o informację czy otrzymaliście państwo te ostatnie numery
  prowadzonego miesięcznika w związku ze złożonym wnioskiem o
  udostępnienie informacji publicznej złożonej do Urzędu Miejskiego w
  Chodzieży przesłane w oddzielnych wiadomościach z uwagi na rozmiar
  załącznika do wiadomości. W przypadku zarówno otrzymania jak i nie
  otrzymania poszczególnych wiadomości proszę o informację zwrotną na
  adres poczty {{ email }} jak również na adres
  {{ email }}

   Łącze wyrazy szacunku

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  E-mail. {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

 • informacja publiczna przez CHODZIEŻ

  Dzień dobry

  W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
  do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika do
  pobrania w formie pdf.

  nr_7 -
  https://drive.google.com/file/d/1J8cioolXLicgE4l5GJUGLa8UNobv4SFr/view?usp=drive_web

  nr_6 -
  https://drive.google.com/file/d/1D0WxY2aZL7dNLJ867yyyt8Z5xXz7R9MC/view?usp=drive_web

  nr_5 -
  https://drive.google.com/file/d/1psihCTkx-lLT9kvRIoFDX9czoAjBMg-6/view?usp=drive_web

  nr_4 -
  https://drive.google.com/file/d/1OyNQjLpbdSqG2n1aKqIwKall5xpxfi-z/view?usp=drive_web

  nr_3 -
  https://drive.google.com/file/d/10SIby7-XqBVlZXA9u_0SyvY252qdzRj8/view?usp=drive_web

  Łącze wyrazy szacunku

  Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości i dostępu do nr miesięcznika.

  Kodrycki Rafał

  --
  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Rafał Kodrycki

  Urząd Miejski w Chodzieży
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież
  Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

  E-mail. {{ email }}

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
  Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Załączniki

  • POIN_1431_54_2018_uA8sGG0.pdf