Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GODZIESZE WIELKIE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <godziesze-wi@zgwrp.org.pl> o 2018-07-18 11:39

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-07-18 11:54

 • Urząd Gminy Godziesze Wielkie przez GODZIESZE WIELKIE

  Nr UG.1431.20.2018 Godziesze Wielkie, dnia 24 lipca 2018 roku

  Urząd Gminy Godziesze Wielkie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 lipca br. informuje i odpowiada na pytania zadanie w piśmie:

  ad. 1 - na terenie Gminy Godziesze Wielkie nie posiadamy Gminnego Ośrodka kultury ani spółek należących do gminy,

  ad. 2 – nie prowadzimy dziennika , czasopisma. Wydarzenia związane z naszą Gminą w zakresie: kulturalnym, sportowym, inwestycyjnym publikowane są na stronie bip godzieszewielkie,

  ad. 3 wydatki w ramach promocji, ogłoszeń:

  rok 2015 - 4.568,73zł,

  rok 2016 - 7.393,05zł,

  rok 2017 - 4.891,32zł

  z poważaniem

  Ilona Gretka podinspektor

  Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, tel. 62 7611089