Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez CIESZKÓW

  W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  Urząd Gminy w Cieszkowie potwierdza otrzymanie wniosku o udostępnienie
  informacji publicznej w dniu 16.07.2018r.
  sekretariat
  --

  sekretariat
  Urząd Gminy Cieszków
  56-330 Cieszków
  ul. Grunwaldzka 41
  tel./fax: 713848102

  Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez CIESZKÓW

  W odpowiedzi na zapytanie (jak poniżej) uprzejmie odpowiadamy:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odpowiedź Urzędu Gminy: Gmina Cieszków ponosiła wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące życzeń, nekrologów, wywieszeń wójta, ogłoszeń o sprzedaży, przekazywaniu informacji do wiadomości publicznej itp. w lokalnej prasie. Kwota wydatków na ten cel w zapytanych (ostatnich) latach wynosiła ok 2000 zł rocznie.

  Niniejszym uznaje się, iż informacja publiczna została udzielona.

  Z poważaniem

  Hubert Czerwiński

  Skarbnik

  Gmina Cieszków

  56-330 Cieszków

  ul. Grunwaldzka 41

  tel. 71/384 81 82

  --- Treść przekazanej wiadomości ---

  Temat:

  Wniosek o informacje publiczną

  Data:

  Mon, 16 Jul 2018 07:05:02 -0000

  Nadawca:

  sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Adresat:

  sekretariat@ug.cieszkow.pl <mailto:sekretariat@ug.cieszkow.pl>

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTYwNzA1MDIuNTYzNjUuMTA5MEBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxNb24sIDE2IEp1bCAyMDE4IDA3OjA1OjAyIC0wMDAwfHNla3JldGFyaWF0QHVnLmNpZXN6a293LnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDE=>