Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odopowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.35.2018 przez MIĘDZYCHÓD

  Szanowni Państwo,

  w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej wraz z załącznikami - RSO.1431.35.2018.

  Poniżej podaje również linki do stron zawartych w piśmie:

  - https://miedzychod.pl/strona/246 ,

  - https://www.facebook.com/gminamiedzychodpmi/,

  - https://www.instagram.com/gmina_miedzychod/,

  - https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg ,

  -
  http://archiwumbip.miedzychod.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/miedzychod
  /5996.pdf

  - http://eboi.miedzychod.pl/zamowienie/lista.

  Z wyrazami szacunku,

  Justyna Adamska
  Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

  tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

  kom.: 661 966 896

  e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

  <http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
  urzad@miedzychod.pl

  tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34

  Załączniki

 • Odopowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.35.2018 przez MIĘDZYCHÓD

  Szanowni Państwo,

  w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej wraz z załącznikami - RSO.1431.35.2018.

  Poniżej podaje również linki do stron zawartych w piśmie:

  - https://miedzychod.pl/strona/246 ,

  - https://www.facebook.com/gminamiedzychodpmi/,

  - https://www.instagram.com/gmina_miedzychod/,

  - https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg ,

  -
  http://archiwumbip.miedzychod.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/miedzychod
  /5996.pdf

  - http://eboi.miedzychod.pl/zamowienie/lista.

  Z wyrazami szacunku,

  Justyna Adamska
  Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

  tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

  kom.: 661 966 896

  e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
  ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

  <http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
  urzad@miedzychod.pl

  tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34

  Załączniki