Instytucja: 

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18.07.2018 11:40

  odczytano w dniu 18.07.2018 12:44.

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na zadane pytania informuję:

  1. Urząd Miejski i podległe mu jednostki organizacyjne nie prowadzą mediów.
  Media prowadzi spółka Ostrowski Park Przemysłowy.

  2. Ostrowski Park Przemysłowy prowadzi gazetę.

  3. O szczegółowe informacje dotyczące ww. gazety (link, rejestracja,
  ostatnie numery) proszę się zwracać bezpośrednio do spółki, która jest
  odrębnym podmiotem prawnym.

  4. W zakresie zapytania: prosimy o informację o wydatkach gminy na
  ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typy
  promocję w roku 2015,2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na informuję,
  iż udostępnienie wnioskowanej informacji nie nastąpi w terminie
  przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej z uwagi na konieczność wyszukania informacji i
  przygotowania jej według kryteriów wskazanych w Państwa wniosku. Na
  podstawie art. 13 ust 2 ww. ustawy informuję, iż odpowiedź na ww. zapytanie
  zostanie udostępniona w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

  Pozdrawiam

  Karolina Krawczyk

  Biuro Prasowe

  Urząd Miejski

  Ostrów Wielkopolski

 • Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

  Dzień dobry,

  W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 27.07 br. na zadanie pytania informuję, że
  wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
  innego typy promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi
  wyniosły odpowiednio:

  2015 r. - 107 125,69 zł

  2016 r. - 107 848,59 zł

  2017 r. - 124 439,65 zł

  2018 r. (do dnia 29.08) - 19 358,68 zł

  Pozdrawiam

  Karolina Krawczyk

  Biuro Prasowe

  Urząd Miejski

  Ostrów Wielkopolski