Instytucja: 

Poznań

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

11

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Auto-odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez Poznań

  Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu
  Miasta Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na
  adres poczty elektronicznej {{ email }} i nie należy na nią
  odpowiadać.
  Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
  {{ email }} jest przekazywana przez kancelarię Urzędu do
  właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych regulacji.
  Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
  jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz
  adres (zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

  Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
  {{ email }} proszę zgłaszać pod numerem telefonu 61 8785 227, 61
  8785 214.

  W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
  indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
  zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę
  Urzędu Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji
  Publicznej (e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie
  kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania.

  poznan.pl

  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
  CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
  Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
  Before printing think about the environment.

 • Informacja publiczna przez Poznań

  Szanowni Państwo,
  w załączeniu przesyłam skan pisma, dot. złożonego przez Państwa wniosku o
  udzielenie informacji publicznej z dnia 18-07-2018 r.

  Z poważaniem
  Dagmara Woźniak
  Gabinet Prezydenta
  Urząd Miasta Poznania
  tel. 61- 878 5293
  fax. 61- 878 4971
  {{ email }}
  poznan.pl

  UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
  CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
  Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
  Before printing think about the environment.

  Załączniki

  • PRD-III.1431.6.2018.pdf
 • [ePUAP] Nowa korespondencja przez Poznań

  Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

  * do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=bd495f62-a47c-4322-a614-7157d46054b8
  --
  http://epuap.gov.pl

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 1 przez Poznań

  Nr rej.: 06091802782

  Państwo

  Szymon Osowski

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

  Poznań, 06-09-2018 r.

  Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

  Barbara Szymendera

  koordynator UMP ds. informacji publicznej
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Poznania
  plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań
  tel. (61) 8785 346, 604 609 243

  e-mail: {{ email }}
  ........................................................................
  **POZnan ***
  [ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
  [ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

  Załączniki

  • IKS_-_2018-03.pdf
  • IKS_-_2018-04.pdf
 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną zał. 2 przez Poznań

  Nr rej.: 06091802782

  Państwo

  Szymon Osowski

  Katarzyna Batko-Tołuć

  Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Znak sprawy: Or-V.1431.18.2018

  Poznań, 06-09-2018 r.

  Pozostałe załączniki do odpowiedzi.

  Barbara Szymendera

  koordynator UMP ds. informacji publicznej
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miasta Poznania
  plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań
  tel. (61) 8785 346, 604 609 243

  e-mail: {{ email }}
  ........................................................................
  **POZnan ***
  [ **www.poznan.pl**](http://www.poznan.pl/)
  [ **www.fotoportal.poznan.pl**](http://www.fotoportal.poznan.pl/) ** **

  Załączniki

  • IKS_-_2018-05.pdf