Instytucja: 

ROKIETNICA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

13

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18_07_2018 r. przez ROKIETNICA

  {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Nr RO.1431.13.2018

  Rokietnica, dn. 30-07-2018 r.

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
  2018 roku Urząd Gminy w Rokietnicy zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12, art.
  13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764) w żądany przez
  wnioskodawcę sposób i we wskazanej przez niego formie przekazuje odpowiedzi
  na pytania zawarte we wniosku:

  Ad 1. Tak, Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

  Ad 2. Czasopismo "Rokickie Wiadomości"

  Ad 3. http://www.rokickiewiadomosci.com.pl/

  Ad 4. Tak, jest zarejestrowane w sądzie.

  Ad 5.

  <http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf>
  http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf
  <http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf>
  http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf

  <http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf>
  http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf

  <http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf>
  http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf

  <http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf>
  http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf

  Ad 6. Ze względu na rozległy przedział czasowy oraz zakres przedmiotowy
  wymagający sięgnięcia do wielu źródeł, udostępnienie żądanej przez Państwa
  informacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu
  do dokumentacji źródłowej,
  co w konsekwencji powoduje, że żądana informacja ma charakter informacji
  przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga wykonania stosownych
  działań z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i
  finansowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art.
  3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r.
  poz. 1764 z późn. zm.), wzywamy do wykazania, że uzyskanie przez Państwa
  żądanej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu
  publicznego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie w
  terminie 14 dni od daty jego otrzymania organ umorzy niniejsze postępowanie.

  Z poważaniem,
  Z up. Wójta
  Sekretarz Gminy
  Danuta Potrawiak

  Kinga Owsian

  Podinspektor ds. organizacji i współpracy

  Urząd Gminy w Rokietnicy

  ul. Golęcińska 1

  62 - 090 Rokietnica

  tel. +48 61 89 60 614

  fax. +48 61 81 45 082

  kom. +48 691 293 022

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.rokietnica.pl/> www.rokietnica.pl

  Załączniki

  • odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji_publicznej_z_dnia_18_.pdf
 • SKARPETKI Tommy Hilfiger. Zestaw skarpetek 30 par przez ROKIETNICA

  Załączniki

  • bigyjdlufohpxr.jpeg