Instytucja: Kielce

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce

  Twoja wiadomość

  Do: bip@um.kielce.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18 Lipca 2018, 11:40 am, Śr

  Została wyświetlona na 19 Lipca 2018, 8:49 am, CzReporting-UA : mail.um.kielce.pl ; SquirrelMail (version 1.4.19-1.3.15)
  Original-Recipient : bip@um.kielce.pl
  Final-Recipient: rfc822; monika.olbratowska@um.kielce.pl
  Original-Message-ID : <20180718094034.56366.67762@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce

  Szanowni Państwo,

  potwierdzam otrzymanie maila i informuję, że zbieramy informacje , by odpowiedzieć na Państwa wniosek.

  Z poważaniem

  Anna Ciulęba

  Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc

  Załączniki

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, proszę o doprecyzowanie 4,5,6 punktu wniosku: czy pytając o Gminę mają Państwo na uwadze działania Urzędu Miasta (m.in. wydatki Urzędu Miasta na promocję), czy wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Bo jeśli chodzi o wszystkie jednostki organizacyjne to są to:

   <http://www.bip.kielce.eu/124> Placówki ochrony zdrowia i profilaktyki

   <http://www.bip.kielce.eu/125> Pomoc społeczna

   <http://www.bip.kielce.eu/126> Bezpieczeństwo publiczne

   <http://www.bip.kielce.eu/127> Edukacja publiczna

   <http://www.bip.kielce.eu/128> Instytucje kultury

   <http://www.bip.kielce.eu/129> Ośrodki sportu i rekreacji

   <http://www.bip.kielce.eu/130> Jednostki budżetowe

   <http://www.bip.kielce.eu/419> Zakłady budżetowe

   <http://www.bip.kielce.eu/131> Spółki prawa handlowego

  Czyli m.in. również wszystkie szkoły, przedszkola, placówki związane z ochroną zdrowia, domy pomocy społecznej, itp.

  Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić do 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.

  Anna Ciulęba

  Rzecznik Prasowy Prezydenta

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce

  Twoja wiadomość

  Do: bip@um.kielce.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 11:40

  odczytano w dniu 2018-07-23 08:18.

 • FW: Wniosek o informacje publiczną, przez Kielce

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek przesłany e-mailem w dniu18 lipca 2018 r. w załączeniu przekazuję odpowiedzi na Państwa pytania.

  Anna Ciulęba

  Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc

  Załączniki