Instytucja: 

OLEŚNICA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8852@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OLEŚNICA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gminaolesnica.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-07-10 23:51

  odczytano w dniu 2019-07-11 06:57.

 • Odpowiedz na zapytanie UMIG w Oleśnicy przez OLEŚNICA

  W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lipca 2019 r., w sprawie udzielenia
  informacji:
  "Czy w gminie prowadzone są media ".

  Informujmy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Oleśnica, od roku 2009 r. wydawane
  jest samorządowe pismo Społeczno - Kulturalne Gminy Oleśnica pt.
  Oleśnickie Echa.

  Dział, który zajmuje się przygotowaniem i składaniem materiałów do gazetki,
  to dział PROMOCJI. Druk prowadzony jest przez profesjonalną drukarnię
  NADWISLAŃSKĄ z siedzibą w Tarnobrzegu.

  Czasopismo wydawane jest trzy razy w roku w nakładzie 800 egzemplarzy
  bezpłatnie.
  Gazetka w formie PDF udostępniona jest na stronie gminy
  <https://gminaolesnica.pl/> https://gminaolesnica.pl/
  oraz stronie biblioteki http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/ w
  zakładce Oleśnickie Echa

  Czasopismo zarejestrowane jest w sądzie i ma nadany numer ISSN 2080-8860.
  To tu znajduje się najwięcej informacji o działalności kulturalnej na
  terenie gminy Oleśnicy umieszczanych
  w artykułach tego samorządowego czasopisma, które jest kompendium i bazą
  danych o gminnych wydarzeniach.
  W nim zawarte są bieżące informacje dotyczące szeroko rozumianej kultury,
  jak i wydarzeń z przedszkola, szkoły, biblioteki
  czy stowarzyszeń działających na terenie Oleśnicy. Jest to czasopismo, do
  którego starannie wybiera się teksty i zdjęcia

  Ponadto o wydarzeniach w Mieście i Gminie Oleśnica można przeczytać w
  różnych źródłach.
  Gmina Oleśnica posiada bowiem stronę internetową, na której prezentowane są
  i umieszczane aktualne informacje o organizowanych przedsięwzięciach tj.
  uroczystościach, imprezach np. Dzień Oleśnicy, koncertach, dożynkach,
  spotkaniach, warsztatach. Na stronie można również przeczytać o powstaniu
  ważnych obiektów np. boiska przy hali sportowej czy o rewitalizacji Oleśnicy
  oraz przyległych do niej miejscowościach .
  Artykuły poświęcone tym przedsięwzięciom są starannie przygotowane oraz
  wzbogacone o galerię zdjęć, która z pieczołowitością je dokumentuje.
  Takie i inne informacje znajdują się na stronie:
  <https://gminaolesnica.pl/> https://gminaolesnica.pl/.

  Innymi źródłami wiedzy o naszej gminie i działalności są strony internetowe
  szkoły, przedszkola oraz biblioteki. Tam znajdziemy informacje nie tylko z
  tych placówek, ale też z miasta i gminy Oleśnica. Takie wiadomości można
  przeczytać na stronach: <https://pspolesnica.edupage.org/>
  https://pspolesnica.edupage.org/,
  <https://przedszkoleolesnica.szkolnastrona.pl/>
  https://przedszkoleolesnica.szkolnastrona.pl/,
  <http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/>
  http://www.gbpolesnica.naszabiblioteka.com/. Wiedząc, że najlepszym źródłem
  informacji są portale społecznościowe, niektóre z placówek prowadzą fanpage
  na Facebooku, można je szybko wyszukać wpisując
  w wyszukiwarkę całą nazwę.

  Poniżej wydatki podniesione na działalność promocyjną w poszczególnych
  latach:

  2015 - 72.000,00 PLN

  2016- 95.000,00 PLN

  2017 - 122.000,00 PLN

  2018 - 136.000,00 PLN

  Informację sporządziła i przygotowała:
  Beata Brykowska Pracownik UMiG Oleśnica

  Tel. 41 3774036 wew.22