'

Instytucja: OPATÓW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Fwd: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez OPATÓW

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.
  Data: Mon, 23 Jul 2018 12:43:48 +0200
  Nadawca: Promocja <promocja@umopatow.pl>
  Adresat: sprawa-8854@fedrowanie.siecobwatelska.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.
  Data: Mon, 23 Jul 2018 12:40:20 +0200
  Nadawca: Promocja <promocja@umopatow.pl>
  Adresat: sprawa-8854@fedrowanie.siecobwatelska.p

  Odpowiedz Gminy Opatów  na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
  przekazuje  odpowiedz:

  - w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów prowadzone są media , wydawany jest
  kwartalnik "Opatów pismo społeczno-kulturalne"

  w jednostce organizacyjnej Opatowskim Ośrodku Kultury prowadzone jest
  radio 'Radio Opatów".

  - media są dostępne w internecie jako dane adresowe

  -  Kwartalnik Opatów jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

  -- w załączeniu 5 ostatnich numerów w formacje pdf. Kwartalnika Opatów

  - średnio gmina Opatów wydaje na szeroko rozumiane działania promocyjne
  w latach  2015, 2016, 2017 ok. 100 000,00 zł w tym na działania
  związane z ogłoszeniami, artykułami - drukiem informatora samorządowego,
  kwartalnika  Opatów kształtuje się na poziomie ok 35-40 tys rocznie.

  Z poważaniem

  Jarosław Czub

  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

  Załączniki