Instytucja: 

POŁANIEC

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8863@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez POŁANIEC

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@poczta.polaniec.eu
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Data: 2019-07-10 23:54

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Udostępnienie informacji publicznej przez POŁANIEC

  Dzień dobry,
  przesyłam w załączniku odpowiedź odnośnie Państwa wniosku o
  udostępnienie informacji publicznej.

  Do odpowiedzi załączam linki dotyczące wydawanych przez Gminę Połaniec
  czasopism: CZASOPISMA - ZAŁĄCZNIKI pdf

  Kosynier - Nasza Ziemia Połaniecka - 5 ostatnich wydań (format .pdf):

  http://portal.polaniec.eu/grzegorz/kosynier%20polaniec.zip

  Merkuriusz Połaniecki - 5 ostatnich wydań (format .pdf):

  http://portal.polaniec.eu/grzegorz/merkuriusz%20polaniec.zip

  W przypadku pytań lub niejasności proszę o kontakt.
  Pozdrawiam

  --
  Agnieszka Krupa
  Referat Komunikacji Społecznej i Promocji
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
  ul. Ruszczańska 27
  28-230 Połaniec

  ________________________
  Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora
  znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym
  wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
  Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
  Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:
  https://polaniec.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-inforacyjna-ochrona-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-polaniec.html.
  W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich
  danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony
  Danych - pan Dawid Widera. Kontakt: iod@efigo.pl

  Załączniki