Instytucja: 

CZAPLINEK

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 18 lipca 2018 przez CZAPLINEK

  Dzień dobry!

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 18 lipca 2018, nadesłany do Gminy
  Czaplinek drogą elektroniczną o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
  mediów informuję:

  Gmina Czaplinek wydaje w miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień -
  grudzień "Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego". "Biuletyn" jest
  redagowany i składany w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego,
  Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku. "Biuletyn" drukuje firma
  zewnętrzna na podstawie umowy zlecenia. Jest to drukarnia "Grażyna" Waldemar
  Sopoćko z Połczyna Zdroju.

  "Biuletyn" dostępny jest w formie papierowej (zawsze pod koniec miesiąca)
  oraz formie elektronicznej (dokumenty PDF) - dostępny na stronie
  internetowej gminy: czaplinek.pl w zakładce Publikacje Lokalne. Poniżej
  link:

  http://www.czaplinek.pl/press

  "Biuletyn" nie jest zarejestrowany w sądzie.

  Ze względu na duży ciężar plików PDF (10-50 MB) proponuję pobrać numery z
  naszej strony. Link do archiwum:

  http://www.czaplinek.pl/press/14/2018

  Okazjonalnie (nie częściej niż raz na rok) wydawane jest też czasopismo
  lokalne "Grajdoł". Ostatni numer wydany był w 2015 roku. Dostęp
  elektroniczny do numerów "Grajdoła":

  http://www.czaplinek.pl/press/17/2015

  Jeśli chodzi o wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane informuję:

  2018 rok: TV Gawex (Czaplinecki Program Samorządowy) 24 354 zł brutto (za
  cały rok 2018)

  2018 rok: Gazeta Pojezierze i Echa znad Drawy i Gwdy 3000,00 zł brutto

  2018 rok: Reklama w Gazecie Wyborczej (Wakacyjny Rozkład Jazdy) 738,00 zł
  brutto.

  2018 rok: Druk "Biuletynu informacyjnego UM"

  2017 rok TV Gawex (Czaplinecki Program Samorządowy) 18 942 zł brutto

  2017 rok: Gazeta Pojezierze i Echa znad Drawy i Gwdy 3000,00 zł brutto

  2016 rok TV Gawex 18942 zł brutto

  2016 rok Media Regionalne 8395,55 zł brutto

  2015 rok: TV Gawex 18 942 brutto

  2015 rok: Media Regionalne 8395,55 zł brutto

  Koszt wydania "Biuletynu" 2016 rok:

  (1000 egz.)

  a) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1107 brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych brutto),

  b) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1353 brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy
  złote brutto),

  c) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1599 brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
  dziewięć złotych brutto),

  d) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
  w kwocie 1845 brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych
  brutto),

  e) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
  w kwocie 2091 brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych
  brutto).

  2017 rok:

  (1000 egz.)

  f) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1107 brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych brutto),

  g) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1353 brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy
  złote brutto),

  h) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1599 brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
  dziewięć złotych brutto),

  i) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1845 brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć
  złotych brutto),

  j) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 2091 brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden
  złotych brutto).

  2018 rok:

  (1000 egz.)

  k) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1107,00 zł brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych),

  l) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1353,00 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt
  trzy złote),

  m) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
  ryczałtowe w kwocie 1599,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset
  dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),

  n) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
  w kwocie 1845,00 zł brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć
  złotych),

  o) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
  w kwocie 2091,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden
  złotych).

  Pozdrawiam

  Magdalena Urlich

  Inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu

  Urząd Miejski w Czaplinku

  te. 94 375 47 90