Instytucja: DĘBNO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: FW: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBNO

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? W Urzędzie nie są wydawane media, jedynie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie wydaje miesięcznik Samorządowy Biuletyn Informacyjny pn. Merkuriusz Dębnowski

  Samo
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie wydaje miesięcznik Samorządowy Biuletyn Informacyjny pn. Merkuriusz Dębnowski

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; https://www.biblioteka.debno.com.pl/strony/menu/86.dhtml

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie- Decyzją Sądu Okręgowego 1 Wydziału Cywilnego w Szczecinie czasopismo wpisano do rejestru dzienników i czasopism pod nr 375, z określeniem wydawcy : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie ul. Mickiewicza 32. W Bibliotece Narodowej zarejestrowane jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN 1641-3679

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. Dostępne są pod linkiem podanym powyżej.
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Gmina Dębno nie korzystała z artykułów sponsorowanych

  Z wyrazami szacunku

  Anna Szymczyk

  Sekretarz Gminy Dębno

  t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 102)

  f. +(48) 95 760 20 30

  sekretarz@debno.pl <mailto:e.jenda@debno.pl>

  Urząd Miejski w Dębnie

  ul. J. Piłsudskiego 5

  74-400 Dębno

  www.debno.pl <http://www.debno.pl/>

  ZUH-2K-RGB

  Dołącz do nas na facebooku! <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>

  Załączniki