Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁOBRZEG

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@um.kolobrzeg.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 18.07.2018 12:36

  odczytano w dniu 18.07.2018 14:21.

 • Sprawa 8946 przez KOŁOBRZEG

  Dzień dobry

  W załączniku przesyłam scan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu drogą elektroniczną.

  Z poważaniem

  Joanna Pawlak

  Biuro Prezydenta
  Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
  tel. 94 35 51 507

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
  Miasta Kołobrzeg jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje
  dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie
  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony
  internetowej http://um.kolobrzeg.pl/

  Załączniki