Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gizycko.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-18 12:36

  odczytano w dniu 2018-07-18 13:39.

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9038@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GIŻYCKO

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@gizycko.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2019-07-12 07:51

  odczytano w dniu 2019-07-12 09:25.

 • Informacja publiczna - odpowiedź 17.07.2019 publikacje, promocja przez None

  Dzień dobry,
  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam odpowiedź pana burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza, dotyczącą publikatorów (wydawnictwo własne prowadzone przez Giżyckie Centrum Kultury „Moje Giżycko”, tu aktywny link do pobrania wydanych do tej pory numerów pisma http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/miesiecznik-moje-gizycko/ <http://mojegizycko.pl/kulturaln-e-gizycko/miesiecznik-moje-gizycko/> i wydatków, związanych z promocją miasta w mediach.
  Z poważaniem

  Małgorzata Kulas-Szyrmer

  Małgorzata Kulas-Szyrmer
  Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej
  Urząd Miejski w Giżycku
  Witryna sieci Web: www.mojegizycko.pl <http://www.mojegizycko.pl/>
  Telefon: +48 87 7324 137 | Faks: 874 285 241
  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

  Załączniki

 • Re: Informacja publiczna - odpowiedź 17.07.2019 publikacje, promocja przez None

  Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji

  Małgorzata Kulas-Szyrmer
  Kierownik Biura Promocji i Polityki Społecznej
  Urząd Miejski w Giżycku
  Witryna sieci Web: www.mojegizycko.pl <http://www.mojegizycko.pl/>
  Telefon: +48 87 7324 137 | Faks: 874 285 241
  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

  Załączniki