Instytucja: RYN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <miastoryn@miastoryn.pl> o 2018-07-18 12:36

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-18 13:00

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9110@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez RYN

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że jedynymi
  mediami prowadzonymi w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych są
  strony internetowe, podaję następujące linki do stron:

  - Urząd Miasta i Gminy w Rynie: www.miastoryn.pl <http://www.miastoryn.pl>
  oraz profil na portalu facebook: https://pl-pl.facebook.com/rynmiasto

  - Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie:
  http://www.rck-ryn.pl/ oraz profil na portalu facebook:
  https://www.facebook.com/pages/category/Community-Center/Regionalny-Park-Edu
  kacji-Kultury-i-Turystyki-w-Rynie-280111886218182/

  - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rynie: https://zspryn.edupage.org/

  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. :
  http://www.pgkimryn.pl/

  Gmina Ryn nie prowadzi dzienników i czasopism.

  Poniżej podaję wydatki Gminy Ryn na promocję (materiały promocyjne, gadżety
  promocyjne, artykuły w gazecie itp.), dla następujących lat:

  2015 r. : 20924,37 zł

  2016 r. : 9372,00 zł

  2017 r. : 9569,00 zł

  2018 r.: 14709,71 zł

  Z poważaniem

  Emilia Kowalewska

  Stanowisko ds. promocji i rozwoju

  Urząd Miasta i Gminy w Rynie

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RYN

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RYN

  Załączniki