Instytucja: BĘDZIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • re: wniosek o informację publiczną przez BĘDZIN

  Na podstawie art 13. ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (Dz. U. Z 2016 r. poz 1764 t.j.) powiadamiamy
  Wnioskodawcę, że termin załatwienia wniosku o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 20.07.2018 r. zostaje wydłużony do dnia 20.09.2018 r.

  Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosku wynika z konieczności dokonania
  przeglądu dużej ilości dokumentacji księgowej.

  Udzielenie odpowiedzi na wniosek wymaga dodatkowego czasu potrzebnego na
  sprawdzenie w zbiorze danych z lat ubiegłych, które posłużą do
  przygotowanie informacji publicznej.

  Z wyrazami szacunku

  --

  MAGDALENA STRÓJWĄS
  Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
  Urzędu Miejskiego w Będzinie
  Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [1]
  Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
  __________________________________________
  TEL. +48 32 267 91 51

  [1]

  Links:
  ------
  [1] http://www.bedzin.pl/

  Załączniki

 • re: Wniosek o informację publiczną przez BĘDZIN

  W związku z wnioskiem o informację z dn. 20.07. 2018 roku informuję, że
  Ośrodek Kultury jest wydawcą Aktualnośco Będzińskich, jest to
  miesięcznik.

  Wszystkie wydania znajdują się tutaj:

  http://www.bedzin.pl/strona-66-aktualnosci_bedzinskie.html

  z podanej strony mozna pobrać wydania w formacie pdf.

  Z wyrazami szacunku

  --

  MAGDALENA STRÓJWĄS
  Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
  Urzędu Miejskiego w Będzinie
  Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [1]
  Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
  __________________________________________
  TEL. +48 32 267 91 51

  [1]

  Links:
  ------
  [1] http://www.bedzin.pl/

  Załączniki