Instytucja: 

BOJSZOWY

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

9

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez BOJSZOWY

  <html>
  <head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
  <p><font face="Arial">W załączeniu odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej. <br>
  </font></p>
  <p><font face="Arial">UG Bojszowy </font><br>
  </p>
  <pre class="moz-signature" cols="72">--
  Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy pana Henryka Utratę z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35;
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mail: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:iod@bojszowy.pl">iod@bojszowy.pl</a> tel. 32 2189366 wew. 129;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy - na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO;
  8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  </pre>
  </body>
  </html>

  Załączniki

 • Pozycjonowanie- informacja przez BOJSZOWY

  Dzień dobry,

  jakiś czas temu zgłosiła się do nas firma, której strona internetowa nie pozycjonowała się wysoko w wyszukiwarce Google.

  Na podstawie wykonanego przez nas audytu SEO zoptymalizowaliśmy treści na stronie pod kątem wcześniej opracowanych słów kluczowych. Nasz wewnętrzny system codziennie analizuje prawidłowe działanie witryny. Dzięki indywidualnej strategii, firma zdobywa coraz więcej Klientów.

  Czy chcieliby Państwo zwiększyć liczbę osób odwiedzających stronę internetową firmy? Mógłbym przedstawić ofertę?

  Pozdrawiam serdecznie,
  Tomasz Galas