Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez Chorzów

  <html><body><font size="2" color="#008000" face="sans-serif"><b><u>Return Receipt</u></b></font><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr valign="top"><td width="16%"><ul style="padding-left: 12pt"><font size="1" color="#008000" face="sans-serif">Your document:</font></ul></td><td width="84%"><ul style="padding-left: 4pt"><font size="1" face="sans-serif">Wniosek o informacje publiczną</font></ul></td></tr>
  <tr valign="top"><td width="16%"><ul style="padding-left: 12pt"><font size="1" color="#008000" face="sans-serif">was received by:</font></ul></td><td width="84%"><ul style="padding-left: 4pt"><font size="1" face="sans-serif">skawska_j@um.chorzow.pl</font></ul></td></tr>
  <tr valign="top"><td width="16%"><ul style="padding-left: 12pt"><font size="1" color="#008000" face="sans-serif">at:</font></ul></td><td width="84%"><ul style="padding-left: 4pt"><font size="1" face="sans-serif">2018-07-20 07:39:01</font></ul></td></tr></table><font face="sans-serif"><p style="font-size:10px"><font face="verdana" color=gray>Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów. Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych <a href="http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727">tutaj</a> (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.</font></p></font>
  </body></html>

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

  <html><body><font size="2" face="sans-serif">Dzień dobry,</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej</font><br><br><i>(See attached file: CCI20180801_0003.pdf)</i><i>(See attached file: Czerwiec-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Kwiecień-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Lipiec-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Maj-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Marzec-2018.pdf)</i><br><br><br><br><font size="2" face="sans-serif">Z poważaniem</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Joanna Garba</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Wydział Organizacyjny i Kadr</font><br><font size="2" face="sans-serif">Urząd Miasta Chorzów</font><font face="sans-serif"><p style="font-size:10px"><font face="verdana" color=gray>Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów. Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych <a href="http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727">tutaj</a> (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.</font></p></font>
  </body></html>

  Załączniki

 • Uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

  <html><body><font size="2" face="sans-serif">Dzień dobry,</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">w załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.</font><br><br><i>(See attached file: CCI20180810_0007.pdf)</i><br><br><font size="2" face="sans-serif">Z poważaniem</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Joanna Garba</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Wydział Organizacyjny i Kadr</font><br><font size="2" face="sans-serif">Urząd Miasta Chorzów</font><font face="sans-serif"><p style="font-size:10px"><font face="verdana" color=gray>Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów. Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych <a href="http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727">tutaj</a> (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.</font></p></font>
  </body></html>

  Załączniki