Instytucja: 

Gliwice

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na korespondencję nr UM.612807.2018<br />Wniosek o informacje publiczną przez Gliwice

  <html><body><p>
  <strong>Szanowni Państwo</strong></p>
  <p>
  <strong>Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk </strong></p>
  <p>
  <strong>członkowie zarządu</strong></p>
  <p>
  <strong>Sieć Obywatelska Watchdog Polska</strong></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Urząd&nbsp; Miejski w Gliwicach jest wydawcą bezpłatnego tygodnika "Miejski Serwis Informacyjny - Gliwice" (ISSN:1642-1108). Pozycja w rejestrze dziennik&oacute;w i czasopism: Pr 15.<br />
  <br />
  Jako czasopismo została r&oacute;wnież zarejestrowana witryna internetowa Miasta Gliwice (dostępna pod adresem https://gliwice.eu/), pod tytułem Miejski Serwis Internetowy Gliwice (ISSN: 1734-5480, wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, pozycja w rejestrze: Pr 174)</p>
  <p>
  <br />
  Miasto Gliwice jest wydawcą bezpłatnego miesięcznika dla dzieci pod tytułem "Oświatowy Miejski Serwis Informacyjny Gliwice" (ISSN 2084-8609, pozycja w rejestrze czasopism: Pr 462).</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numer&oacute;w Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice. Bieżący i archiwalne numery tygodnika Miejski Serwis Informacyjny - Gliwice są dostępne (w formacie pdf) na stronie Gliwice.eu. Bezpośredni link: https://gliwice.eu/dokumenty?tid=456.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  <strong>Proszę jednocześnie o doprecyzowanie poniżej cytowanego punktu Państwa wniosku:</strong></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  <strong>"prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku".</strong></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  Wskazuję, że informacja o wysokości wydatk&oacute;w na promocję Miasta Gliwice w latach ubiegłych oraz dw&oacute;ch kwartałach bieżącego roku jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce Budżet miasta (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/budzet_miasta).</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  Zgodnie z wnioskiem, informacja powyższa została przekazana elektronicznie, na adres e-mail: {{ email }}.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  <strong>Z poważaniem</strong></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  <strong>Paweł Staszel</strong></p>
  <p>
  <strong>p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta</strong></p>
  <p>
  <strong>Urząd Miejski w Gliwicach</strong></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  Oryginalny temat wiadomości: Wniosek o informacje publiczną<br />
  ---------------------------------------------------------------------------<br />
  <br />
  <br />
  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:<br />
  <br />
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w kt&oacute;rymś z jego wydział&oacute;w, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w sp&oacute;łce należącej do gminy), prowadzone są media?;<br />
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;<br />
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;<br />
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;<br />
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numer&oacute;w - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;<br />
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.<br />
  <br />
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}<br />
  <br />
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji<br />
  <br />
  <br />
  <br />
  --<br />
  <br />
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br />
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa<br />
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09<br />
  www.siecobywatelska.pl<br />
  www.watchdogportal.pl<br />
  www.funduszesoleckie.pl<br />
  www.informacjapubliczna.org<br />
  NIP 526282872<br />
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego<br />
  <br />
  <br />
  <br />
  &nbsp;</p>
  </body></html>

  Załączniki

  • mmsi_6_2018.pdf
  • mmsi_3_2018.pdf
  • mmsi_4_2018.pdf
  • mmsi_5_2018.pdf
  • mmsi_2_2018.pdf