Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez Jaworzno

  Witam,

  poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

  Pytanie: czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

  Odpowiedź: tak

  Pytanie: jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Odpowiedź:

  *

  g azeta „Puls Jaworzna” - wydawca: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – [ http://www.mckis.jaw.pl/ | http://www.mckis.jaw.pl ] ,
  *

  portal [ http://www.um.jaworzno.pl/ | www.um.jaworzno.pl ] – prowadzony przez Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
  *

  portal [ http://www.jaworzno.pl/ | www.jaworzno.pl ] – prowadzony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

  Pytanie: prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Odpowiedź:

  *

  " Puls Jaworzna” - [ https://www.facebook.com/pulsjaworzna/ | https://www.facebook.com/pulsjaworzna/ ]
  *

  portal [ http://www.um.jaworzno.pl/ | www.um.jaworzno.pl ]
  *

  portal [ http://www.jaworzno.pl/ | www.jaworzno.pl ]

  Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Odpowiedź: t ak, wszystkie powyższe media.

  Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

  Odpowiedź: w załączeniu.

  Pytanie: prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku [ callto:2015,%202016,%202017 | 2015, 2016, 2017 ] i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Odpowiedź:

  Wydatki Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego na ogłoszenia i artykuły o charakterze promocyjnym i reklamowym wyniosły:

  *

  2015 r. - 146.890,30 zł
  *

  2016 r. - 138.125,83 zł
  *

  2017 r. - 94.326,97 zł
  *

  do 31 lipca 2018 r. - 49.857,71 zł

  ---
  Z poważaniem
  Katarzyna Florek

  Kierownik
  Urząd Miejski w Jaworznie
  ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
  tel. (32) 61 81 584
  [ mailto:katarzyna.florek@um.jaworzno.pl | katarzyna.florek@um.jaworzno.pl ]
  Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

  Od: sprawa-9170@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: jaworzno@um.jaworzno.pl
  Wysłane: czwartek, 19 lipca, 2018 17:52:22
  Temat: Wniosek o informacje publiczną

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9170@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki