Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną przez JEZIORA WIELKIE

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2018r. informuję, że:

  1) w Urzędzie Gminy  Jeziora Wielkie, jej jednostkach organizacyjnych i
  samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media,

  2) w powyższych jednostkach nie jest wydawany żaden dziennik ani czasopismo,

  3) wydatki na ogłoszenia w prasie we wszystkich jednostkach ogółem wynosiły:

  2015r. - 11.480,39 zł,  2016r. - 6.838,20 zł,  2017r. - 4.509,48 zł, 
  2018r. do dnia udzielenia odpowiedzi - 3.571,36 zł.

  Z poważaniem

  Jolanta Szydłowska

  Skarbnik Gminy