Instytucja: 

KCYNIA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na e-mail z dnia 16 lica przez KCYNIA

  Witam w odniesieniu do e-maila z dnia 16 lipca w sprawie udzielenia
  odpowiedzi dotyczącego prowadzenia przez gminę mediów udzielam
  następujący odpowiedzi:

  Gmina Kcynia/Urząd Miejski nie prowadzi żadnego z mediów (tv, gazeta, radio)

  Wydatki na artykuły sponsorowane itp. w latach 2015  do dnia 30 czerwca
  2018 r. wynosiły 7477,55 zł i obejmowały: zlecenie życzeń wielkanocnych
  i bożonarodzeniowych w lokalnej prasie, opracowanie i wydanie materiału
  dotyczącego ochotniczych straży pożarnych w publikacji kronika strażacka
  OSP Kujaw i Pomorza, opracowanie i wydanie materiałów w  publikacji
  Nasze powstanie, opracowanie i wydanie materiału promującego turystykę w
  wydawnictwie Warta Tour 2018.

  Anna Duda-Nowicka

  Urząd Miejski w  Kcyni

  52 589 37 30