Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 4DR65RLAP93
  Numer kancelaryjny: RKP.2018.29843
  Data rejestracji: 2018.07.20
  Osoba rejestrująca: Monika Kostrzewa
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informacje publiczną
  Liczba załączników: 0

  Urząd Miasta Racibórz

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9244@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RACIBÓRZ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <boi@um.raciborz.pl> o 2019-07-08 22:37

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2019-07-09 08:58

 • Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 14T43YDQUMJ
  Numer kancelaryjny: RKP.2019.32136
  Data rejestracji: 2019.07.09
  Osoba rejestrująca: Agata Junka
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informacje publiczną
  Liczba załączników: 0

  Urząd Miasta Racibórz

 • Odpowiedź na zapytanie Watchdog o wydatki na media - BOP [Sprawa#ZK.1431.63.2019] przez RACIBÓRZ

  Dokumenty: BOP.KW-0098/19
  Znak sprawy: ZK.1431.63.2019
  Rej. koresp. wych.: RKW.2019.39057
  Wysłane przez: Marcin Wojnarowski

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki