Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STĘŻYCA (woj. pomorskie)

  AO-OR.1431.23.2018.EB

  Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2018 roku informuję, że w Urzędzie
  Gminy Stężyca,
  jednostkach organizacyjnych gminy, jak też w spółce gminnej nie są
  prowadzone media.
  Nie są też prowadzone dzienniki i czasopisma.

  Wydatki na ogłoszenia prasowe w poszczególnych latach wyniosły: 2015 rok
  - 27.000,00 zł,
  2016 rok - 32.900,66 zł, 2017 rok - 30.174,50 zł, 2018 - 9.032,00 zł.
  Ponadto w 2018 roku
  został wydany album gminny - 35.970,00 zł.

  Z poważaniem:

  Ewa Borzestowska
  Sekretarz Gminy Stężyca