Instytucja: 

SULĘCZYNO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SULĘCZYNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 23.08.2018 15:08

  odczytano w dniu 23.08.2018 15:41.

 • Odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez SULĘCZYNO

  OA.1431.44.2018

  06.09.2018 r.

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
  odpowiedzi na kolejne pytania:

  Ad. 1 Tak, gazetka gminna.

  Ad. 2 Prowadzona jest gazetka gminna "Nowinë z Gminë Sëlëczëno".

  Ad. 3 <http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html>
  http://goksuleczyno.gdan.pl/suleczyno/promocja.html

  Ad. 4 Tak, gazetka jest zarejestrowana w sądzie,

  Ad. 5 Ostatnich 5 numerów gazetki gminnej dostępne jest na stronie
  internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej w zakładce SULĘCZYNO -
  PROMOCJA.

  Ad. 6 2015 - 9000,00 zł, 2016 - 9000,00 zł, 2017 - 9000,00 zł, 2018 -
  6000,00.

  Z poważaniem

  Kinga Zaworska

  Sekretariat

  Urząd Gminy Sulęczyno

  ul. Kaszubska 26

  83-320 Sulęczyno

  Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w
  Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno,
  <mailto:{{ email }}> {{ email }}. W Gminie Sulęczyno
  wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
  pod adresem e-mail: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}. Dane osobowe przetwarzane będą w celu
  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe
  przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia
  2016 r. o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
  przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
  lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Odbiorcą
  danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,
  w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
  odpowiednich przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
  swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma
  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.