Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOMONINO

  Odpowiedzi w treści poniżej.

  W dniu 23.04.2019 o 09:35, Urząd Gminy Somonino pisze:
  >
  >
  > Urząd Gminy Somonino
  > ul. Ceynowy 21
  > 83-314 Somonino
  > ug@somonino.pl
  > tel: (58)684-11-21
  > fax: (58)684-11-44
  >
  >
  > --- Treść przekazanej wiadomości ---
  > Temat: Wniosek o informacje publiczną
  > Data: Sun, 21 Apr 2019 19:33:58 -0000
  > Nadawca: sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Odpowiedź-Do: sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > Adresat: ug@somonino.pl
  >
  >
  >
  > Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
  > informację:
  > - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
  > w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
  > samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
  > prowadzone są media?;
  >
  *W Urzędzie Gminy Somonino, Referat Rozwoju i Promocji  od tego roku
  zaczęliśmy wydawać gazetę - kwartalnik.*
  >
  > - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  > gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  > organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  > - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  > *(Wersja elektroniczna będzie umieszczana na stronie gminy
  > www.somonino.pl)*
  > - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  > czy jest on zarejestrowany w sądzie;*Nie jest.*
  > - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  > ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
  > pdf.;
  >
  *Dopiero ukazał się pierwszy numer.  W załączeniu.*
  >
  > - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  > sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
  > 2015, 2016, 2017 i 2018.
  >
  *Jestem w trakcie uzyskiwania tych danych z działu księgowości. Wkrótce
  odpowiem na to pytanie.*
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres sprawa-9342@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
  > zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-08-23 13:10:21.537811+00:00 na >
  > adres sekretarz@somonino.pl

  --
  Pozdrawiam
  Karolina Szmołda
  Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
  Urząd Gminy Somonino
  ul. Ceynowy 21
  83-314 Somonino
  tel: (58)743-23-25
  fax: (58)684-11-44
  k.szmolda@somonino.pl
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino.
  Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
  chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie
  oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/

  Załączniki

 • Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOMONINO

  Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i 2018:

  2018: 79 700,56 zł

  2017: 58 188,94 zł

  2016: 78 496,09 zł

  2015: 80 573,15 zł

  W dniu 23.04.2019 o 09:35, Urząd Gminy Somonino pisze:
  --
  Pozdrawiam
  Karolina Szmołda
  Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
  Urząd Gminy Somonino
  ul. Ceynowy 21
  83-314 Somonino
  tel: (58)743-23-25
  fax: (58)684-11-44
  k.szmolda@somonino.pl
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino.
  Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego,
  chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie
  oraz na stronie internetowej http://bip.somonino.pl/