Instytucja: LUBIEWO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LUBIEWO

  Wiadomość przeczytano 2018-07-16 09:16:02

 • Odp. na wniosek o informacją publiczną przez LUBIEWO

         
  Dzień dobry, 

  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie mediów, informuję, co następuje:
   
  Gmina Lubiewo wydaje Samorządowy Kurier Lubiewski, zarejestrowany w sądzie, w ilości 1000 egzemplarzy, kolportowany nieodpłatnie dla mieszkańców gminy.
   
  - wydawany jest średnio co kwartał,
   
  - wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej Gminy Lubiewo http://lubiewo.pl/kurier
   
  - w Samorządowym Kurierze Lubiewskim nie publikowano materiałów promocyjnych, sponsorowanych, itp. wobec czego nie ponoszono żadnych wydatków na ten cel.
   
  - w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów SKL w wersji pdf.
   
   
   
  pozdrawiam
   
   
   
  Wioletta Szymczak
   
  Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
   
  Urzędu Gminy w Lubiewie
   
  tel. 512 864 125
    

  Załączniki