Instytucja: 

OSIELSKO

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

8

 Liczba spamu: 

4

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OSIELSKO

  To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
  lipiec 2018 do "{{ email }}" <{{ email }}> z tematem
  "Wniosek o informacje publiczną".

  Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
  wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
  wiadomość lub zrozumiał jej treść.

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez OSIELSKO

  Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko udzielam informacji na wniosek z dnia 16
  lipca br. dot. mediów i promocji.
  W gminie Osielsko samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury z
  siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 jest wydawcą czasopisma "Panorama
  Osielska".
  Czasopismo jest bezpłatne. Jest także udostępniane w formacie pdf na stronie
  internetowej GOK: http://www.gok-osielsko.eu/content/panorama-osielska
  Czasopismo jest wpisane do rejestru w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, wpis do
  rejestru - 17 wrzesień 2004 r., nr rejestru 499.
  Jak poinformowałam wyżej, na stronie internetowej GOK:
  http://www.gok-osielsko.eu/content/panorama-osielska są dostępne numery
  czasopisma w formie pdf (wszystkie od 2012 roku).
  Co do wydatków:
  - Wydawanie "Panoramy Osielska" jest zadaniem statutowym GOK. Instytucja kultury
  otrzymuje na działalność dotację podmiotową. Ze sprawozdań GOK wynika, że
  wydatki na czasopismo wynosiły: w 2015 r. - 20.604,69 zł; w 2016 r. - 18.007,20
  zł; w 2017 r. - 17.213,11 zł; w I półroczu 2018 r. - 9.003,60 zł. GOK uzyskiwał
  przychody z reklam w "Panoramie Osielska": w 2015 r. - 2.220,00 zł; w 2016 r. -
  9.229,00 zł; w 2017 r. - 9.989,00 zł; w I półroczu br. - 5.164,00 zł. Przychody
  te pochodziły od osób fizycznych i prawnych zamieszczających reklamy w
  czasopiśmie (nie pochodziły z budżetu jst).
  - Natomiast wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego (razem Urząd
  Gminy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - rozdział 75075) wynosiły:
  w roku 2015 - 84.884,13 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
  budżetu gminy - str 55 - link do strony
  http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=5264
  w roku 2016 - 232.167,06 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
  budżetu gminy - str 57 - link do strony
  http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=5941
  w roku 2017 - 141.255,75 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
  budżetu gminy - str 58 - link do strony
  http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=6640
  w roku 2018 - 59.342,59 zł - wg stanu na 24 lipca br. - omówienie wydatków
  za I półrocze będzie podane w informacji za I półrocze w terminie do końca
  sierpnia br. - link do strony głównej informacji i sprawozdań -
  http://bip.osielsko.pl/?cid=72
  Informacji udzieliła Sekretarz Gminy Osielsko, Maria Domańska.

 • propozycja przez OSIELSKO

  Witam serdecznie,
  zajmuję się realizacją ciekawej formy promocji firm i stron. Myślę, że jak najbardziej sprawdzi się to u Państwa.

  Jeśli Państwo pozwolą - prześlę wyłącznie do wglądu i oczywiście do Państwa oceny :)

  Pozdrawiam, Bartłomiej Mika

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • zapytanie przez OSIELSKO

  Dzień Dobry,

  pozwoliłem sobie napisać , gdyż jestem przekonany, że jeśli otrzymam możliwość podesłania krótkiej propozycji odnośnie działań związanych ze zdobyciem przez Państwa nowych klientów - będą nią Państwo zainteresowani.

  Bardzo proszę o informacje czy wyrażają Państwo zgodę na przesłanie tej krótkiej propozycji.

  Życzę udanego dnia.

  Z wyrazami szacunku,
  Dariusz Górecki

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Pytanie przez OSIELSKO

 • prośba przez OSIELSKO

  Dzień Dobry,

  pozwoliłem sobie napisać , gdyż jestem przekonany, że jeśli otrzymam możliwość podesłania krótkiej propozycji odnośnie działań związanych ze zdobyciem przez Państwa nowych klientów - będą nią Państwo zainteresowani.

  Bardzo proszę o informacje czy wyrażają Państwo zgodę na przesłanie tej krótkiej propozycji.

  Życzę udanego dnia.

  Z wyrazami szacunku,
  Dariusz Górecki

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • współpraca przez OSIELSKO

  Witam serdecznie,
  czy mógłbym podesłać wyłącznie do wglądu propozycję działań promocyjnych dopasowanych dla Państwa firmy/strony?

  Pozdrawiam serdecznie
  Marek Nowak