Instytucja: PRUSZCZ

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja przez PRUSZCZ

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na e-maila z zapytaniem z dnia 16.07.2018 r. udzielamy
  następujęcej informacji.

  Ad. 1 Tak

  Ad. 2 Gminny flesz informacyjny

  Ad.3 https://www.youtube.com/channel/UCh9Yv8nN3NClG7P1N_6WZOgy

  Ad.4,5  Nie dotyczy

  Ad.6 Budżet na promocję  jest dostępny http://bip.pruszcz.pl/   w
  zakładce Finanse Gminy Pruszcz

  --
  Alina Malanowska

  Inspektor ds.promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

  tel. 52 562 43 07

  e-mail: promocja@pruszcz.pl

  Urząd Gminy Pruszcz
  ul. Główna 33
  86-120 Pruszcz

  http://www.pruszcz.pl/