Instytucja: 

RADZIEJÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • dodatkowe załączniki przez RADZIEJÓW

  --
  Redakcja Radziejowianin

  Załączniki

  • RADZIEJOWIAN_jesień_2018.pdf
  • RADZIEJOWIAN_święta_2018.pdf
 • ws. informacji publicznej przez RADZIEJÓW

  Radziejów, 18 lutego 2019 r.

  Urząd Miasta Radziejów

  ul. Kościuszki 20/22

  88-200 Radziejów

  Siec Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  ({{ email }}
  <mailto:{{ email }}>)

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
  06.lutego 2019 r
  Urząd Miasta Radziejów przesyła informacje zgodnie z pytaniami zawartymi
  w ww. wniosku.

  - W Urzędzie Miasta Radziejów nie są prowadzone media typu prasa ,
  telewizja, radio itp.

  - W samorządowej osobie prawnej – Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
  Publicznej
  im. Fr. Becińskiego w Radziejowie jest wydawana gazeta pt: kwartalnik
  samorządowy „Radziejowianin”.

  - Ww prasa nie posiada własnej strony internetowej. Publikacja owej
  gazety w formacie PDF na stronie Urzędu Miasta Radziejów ma miejsce
  podczas ukazania jej wersji papierowej i trwa przez ok. 2-3 tygodni.

  - Ww. gazeta została zarejestrowana w sądzie okręgowym we Włocławku.

  - Urząd Miasta Radziejów nie ponosi żadnych wydatków w związku z
  publikacją swoich materiałów promocyjnych w owej gazecie.

  - w załączonym e-maillu przesłano 5 egzemplarzy kwartalnika w formacie PDF.

  Z poważaniem

  Paweł Śrubas

  --
  Redakcja Radziejowianin

  Załączniki

  • RADZIEJOWIAN_swiateczne_2017.pdf
  • RADZIEJOWIAN_WIOSNA_2018.pdf
  • Radziejowianin_lato2018.pdf