Instytucja: ŻNIN

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej - gmina Żnin - przez ŻNIN

  Dzień dobry,

  odpowiadając na punkt pierwszy wiadomości elektronicznej z dnia 16 lipca
  2018 roku, poniżej przesyłam strony internetowe funkcjonujące w
  samorządowych instytucjach kultury dla których organizatorem jest gmina
  Żnin, z którymi współpracuje Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
  w Żninie:

  http://muzeumznin.pl/

  http://www.bibliotekaznin.pl/

  http://www.zninskidomkultury.pl/

  Pozdrawiam

  --
  Katarzyna Słowik-Otlewska
  podinspektor ds. kultury
  Wydział Kultury i Sportu
  Urząd Miejski w Żninie
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin
  tel. (+48) 52 519 74 92
  fax (+48) 52 30 31 103
  k.slowikotlewska@gminaznin.pl <mailto:k.slowikotlewska@gminaznin.pl>

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŻNIN

  Dzień dobry,

  przesyłam odpowiedź Burmistrza Żnina na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej złożony przez Państwa wraz z wnioskowanymi załącznikami.

  Z Poważaniem,

  --
  Aleksander Kranc
  Starszy specjalista ds. promocji i aktywizacji
  Wydział Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
  Urząd Miejski w Żninie
  ul. 700-lecia 39
  88-400 Żnin
  tel. (+48) 52 30 31 301, w. 150
  fax (+48) 52 30 31 103
  d.kolasa@gminaznin.pl <mailto:d.kolasa@gminaznin.pl>

  Załączniki