Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek RO-IP.1431.34.2018 przez GRĘBOCICE

  Grębocice, 30 lipca 2018 r.

  RO-IP.1431.34.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. (data wpływu 16.07.2018r.) poniżej przedstawiam żądaną informację:

  Ad. 1 w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. promocji wydawane są Wieści Grębocickie – dwumiesięcznik samorządowy

  Ad. 2 Wieści Grębocickie – dwumiesięcznik samorządowy – redaktor naczelny Monika Lichodziejewska pracownik ds. promocji

  Ad.3 http://grebocice.com.pl/wiesci-grebocickie.html

  Ad. 4 Wieści Grębocickie są zarejestrowane w sądzie i posiadają nr Wieści Grębocickie ISSN: 2080-0959

  Ad. 5 w załączeniu 5 ostatnich numerów

  Ad. 6 rok 2015 – 53954,13 złotych

  rok 2016 – 18588,43 złotych

  rok 2017 – 29979,22 złotych

  rok 2018 (stan na dzień 18.07.2018) – 21106,80 złotych

  z wyrazami szacunku,

  Justyna Tesarska
  Podinspektor ds. informacji publicznej
  tel.76 8325 315
  centrum@grebocice.com.pl
  ________________________________________________

  Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3
  59-150 Grębocice
  NIP 692-22-57-472
  e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
  ______________________________________

  Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
  Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
  w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
  www.bip.grebocice.com.pl

  Załączniki