Instytucja: 

Lublin

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Miękko odrzucony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dokument 201668/02/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. mediów" przez None

  Dokument: 201668/02/2019/W
  Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. mediów

  * * *  * * *

  Załączniki

  • Odpowiedź_-_udost._inf._publ._dot._mediów.pdf
 • Re: Dokument 201668/02/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. mediów" przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  W związku z Państwa odpowiedzią, niezwykle rozbudowaną, uzasadniająca jak trudno odpowiedzieć na zadane pytanie, uściślam żeby przy sporządzaniu odpowiedzi wziąć po prostu pod uwagę wszystkie wydatki, które zostały poniesione wobec mediów nie wydawanych przez jednostki miejskie. Jednym słowem, ile pieniędzy - niezależnie od przyczyny - zapłaciło miasto niezależnym od jednostek miasta Lublin stacjom radiowym, telewizjom, gazetom, portalom.

  Jednocześnie, czy - pomimo braku wiedzy o tym co się dzieje w jednostkach organizacyjnych - posiadają Państwo wiedzę potoczną o tym, czy w Lublinie jest jakaś gazeta wydawana przez którąś z jednostek, która pisze o sprawach miasta, robi wywiady z Prezydentem, opisuje sukcesy? Jeśli istnieje, raczej taka wiadomość nie ominęła urzędu jak sądzę?

  Łączę wyrazy szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Dokument 216986/03/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów " przez None

  Dokument: 216986/03/2019/W
  Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów

  * * *  * * *

  Załączniki

  • Odpowiedź_-_udost._inf._publ._dot._wydatków_wobec_mediów_.pdf