Instytucja: ŁUKÓW

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@um.lukow.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:35

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:02.

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUKÓW

  Dzień dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiadamy, że:

  Pytanie 1: Nie, w żadnym z wymienionych przez Państwa jednostkach nie są prowadzone media, jednocześnie odpowiedź na pytania od 2 do 5 nas nie dotyczą.

  Pytanie 6: Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami wyniosły w poszczególnych latach:

  2015 – 10 tysięcy złotych (emisja spotu reklamowego)

  2016 – 5 tysięcy złotych (nagranie spotu reklamowego)

  2017 – 2 tysiące złotych (emisja spotu reklamowego)

  2018 – 2 tysiące złotych (emisja programów proekologicznych)

  Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Nieruchomo0ściami i Planowania Przestrzennego:

  2015 rok – 7 993,50 zł

  2016 rok – 3 842,22 zł

  2017 rok – 1 348,62 zł

  2018 rok – 1 968,68 zł

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

  Rok 2016 – 2 tysiące złotych (ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury zamieszczone w dwóch dziennikach regionalnych)

  Wydział Promocji:

  Wydatki gminy (Wydział Promocji) na ogłoszenia, artykuły sponsorowane lub innego rodzaju promocję zostały wykazane w rejestrze umów dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=229

  Z wyrazami szacunku,

  Kacper Sacharczuk,

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,

  Urząd Miasta Łuków.

  Załączniki