Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski zmiana terminu przez MIĘDZYRZEC PODLASKI

  Pismo Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski, które wpłynęło do biura Sieci
  Obywatelskiej 2.08.2018 r.

  Załączniki

 • Informacja publiczna - Miasto Międzyzrec Podlaski przez MIĘDZYRZEC PODLASKI

  Międzyrzec Podlaski, dnia 14 września 2018 r.

  EKS-XII.1431.5.1.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W nawiązaniu do pisma EKS-XII.1431.5.2018 z dnia 30.06.2018 przedstawiam odpowiedzi na Państwa pytania, informując, że Miasto Międzyrzec Podlaski wydaje biuletyn informacyjny „Samorządowiec Międzyrzecki”, którego wersję elektroniczną można pobrać tutaj: https://www.miedzyrzec.pl/pl/samorzadowiec-miedzyrzecki.html

  Poniżej przedstawiam wydatki miasta na promocję (w tym uwzględniliśmy między innymi: koszty zakupu nagród, wydania biuletynu, artykułów sponsorowanych, druk plakatów i dyplomów, koszty wynikające z realizacji umów w zakresie promocji miasta i innych przedsięwzięć z tego zakresu):

  2015 - 64 690 zł

  2016 - 103 674 zł

  2017 - 97 106 zł

  2018 - 71 000 zł

  Z poważaniem,

  Andrzej Mironiuk

  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

  w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski

  tel. 83 372 62 10 (wewn.41)