Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6992@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez JEŻÓW SUDECKI

  W odpowiedzi na poniższe zapytanie publiczne przekazuję:

  Tiret nr 1) NIE. Jedynie Rada Gminy wydaje Biuletyn informacji Samorządowych i jest to dwumiesięcznik.

  Tiret nr 2) NIE DOTYCZY

  Tiret nr 3) NIE DOTYCZY

  Tiret nr 4) NIE DOTYCZY

  Tiret nr 5) Na Biuletyn samorządowy wydatkowano w 2015r.-3690zł, 2016r.-3690zł,2017r.-3690zł,2018r.-3075zł.

  Ponadto w zakresie promocji w w/w latach Gmina wydała na :

  Długopisy w 2017r.-1783,50zł

  Folder w 2017r.-3465zł

  Koszulki promocyjne 2016r.- -4600zł, 2017r. -4800zł

  Kalendarze w 2015/ na 2016r. i w 2016 /na 2017-3198zł, w 2017 na 2018r.-9409,50zł na 2018, w 2018/na2019r.-9425zł

  Ewa Nidzgorska

  Sekretarz Gminy Jeżów Sudecki

  <mailto:sekretarz@jezowsudecki.pl> sekretarz@jezowsudecki.pl

  tel 757-132-254 w.130

  Załączniki

 • Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź, poprosimy zatem pięć ostatnich numerów Biuletynu informacji Samorządowych w wersji PDF.

  Katarzyna Batko-Tołuć

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez JEŻÓW SUDECKI

  W odpowiedzi na e-maila z dnia 5 stycznia 2019 roku przesyłam 5 ostatnich egzemplarzy Biuletynu Samorządowego Gmina.

  Bożena Matuszewska

  podinsp. ds. obsługi Rady Gminy

  tel. 757 132 254 (-255, -257) wew. 126

  Załączniki