Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informacje publiczną) przez ADAMÓWKA

  <html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
  <div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong>Skrzynka nieaktywna!</strong></span></span></div>
  <div>&#160;</div>
  <div><span style="font-size: medium;">Korespondencj&#281; elektroniczn&#261; prosimy kierowa&#263; na adres:<br><strong><span style="color: #000000;">gmina@adamowka.pl</span></strong></span></div>
  <div><span style="font-size: medium;">_______________________<br></span></div>
  <div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>Urz&#261;d Gminy Adam&#243;wka</strong></span></span></div>
  <div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>37-534 Adam&#243;wka 97</strong></span></span></div>
  </span></div>
  </span></div>
  </span></div>
  </span></div><br></body></html>

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ADAMÓWKA

  Twoja wiadomość

  Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 11:36

  odczytano w dniu 2018-07-19 14:22.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ADAMÓWKA

  Twoja wiadomość

  Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 11:36

  odczytano w dniu 2018-07-19 14:22.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: siec obywatelska przez ADAMÓWKA

  Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
  lub linkami):

  siec obywatelska

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki