Instytucja: 

BRZOZÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRZOZÓW

  W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.06.2018
  r., Urząd Miejski w Brzozowie udziela odpowiedzi na pytania:

  1. Tak, w Urzędzie Miejskim oraz w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta
  w Brzozowie prowadzone są media.
  2. Strona internetowa, Facebook, miesięcznik
  3. brzozow.pl
  4. Tak, zarejestrowany jest w Sądzie
  5. Proszę zwrócić się do Muzeum Regionalnego w Brzozowie
  6. Ogłoszenia prasowe:

  2015r. - 3496,91 zł, 2016 r. - 1854,28 zł, 2017 r. - 3078,09 zł, 2018 r. -
  781,37 zł

  Promocja

  2015 r. - 139 tys. zł, 2016 r. - 168 tys. zł, 2017 r. - 156 tys. zł, 2018 r.
  - 101 tys. zł

  Z poważaniem,

  ___________________________________________
  Agnieszka Konieczko-Kędra

  Inspektor
  Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
  Telefon: 13 306 10 54 | Adres e-mail: <mailto:akonieczko-kedra@brzozow.pl>
  akonieczko-kedra@brzozow.pl

  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
  wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
  zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
  otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
  drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
  elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Miejski w Brzozowie.